Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 24, 2020

Szturm na „Gęsiówkę” nie był łatwym zadaniem. Więzienie otoczone było uzbrojonymi wieżami strażniczymi i bunkrami. Powstańcy użyli zdobytego wcześniej czołgu Pantera – nazwanego później „Magda” – w celu rozpoczęcia ataku poprzez ostrzelanie wież.

Po tym, jak czołg przedostał się przez barykadę i bramy wejściowe, powstańcy otworzyli ogień i szturmem ruszyli na obóz.

Zostało uwolnionych 348 więźniów, w tym 24 kobiety. 89 żydowskich więźniów posiadało polskie obywatelstwo, reszta pochodziła z Węgier, Grecji, Holandii, Belgii, Francji i Czechosłowacji. Większość uwolnionych więźniów dołączyła do walk powstańczych przeciwko okupantowi, wspierając działania Armii Krajowej.

Jak słuchać

Spacery Unseen są dostępne w formie podcastu. Najlepiej słuchać ich na „Echoes” - geolokatywnej aplikacji do opowiadania historii. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemy iOS i Android. Po pobraniu wpisz hasło „Unseen”.