Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 24, 2020

Podporucznik Stanisław Broniewski, pseudonim „Orsza”, wydał rozkaz ataku na nazistowski wóz więzienny. Transportowano nim Jana Bytnara, pseudonim „Rudy”, z siedziby Gestapo do więzienia na Pawiaku.

Ponieważ pierwotny plan odbicia Rudego został zmieniony, polski kontyngent musiał działać szybko. Pod dowództwem Tadeusza Zawadzkiego, przyjaciela „Rudego”, polskim żołnierzom udało się odbić furgonetkę i uwolnić około 20 więźniów, w tym „Rudego”.

Chociaż to zdarzenie nie miało miejsca w czasie powstania warszawskiego, Akcja pod Arsenałem pozostaje jedną z najbardziej znanych operacji zorganizowanych przez polskie podziemie podczas II wojny światowej i stanowi wyraz niezwykłej determinacji Polaków w walce o wolność.

Jak słuchać

Spacery Unseen są dostępne w formie podcastu. Najlepiej słuchać ich na „Echoes” - geolokatywnej aplikacji do opowiadania historii. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemy iOS i Android. Po pobraniu wpisz hasło „Unseen”.