Preview Mode Links will not work in preview mode

Unseen is an immersive soundwalk from Culture.pl which reimagines places which have been lost on the map of Warsaw, Poland.

Season 1 concentrates on the Interwar period and the area that is now Defilad Square and the Palace of Science and Culture.

Season 2, made in partnership with the Warsaw Rising Museum, is all about the most daring stories from the Warsaw Uprising, which took place over 63 days from August 1st to October 2nd 1944.

Season 3 is about the most significant locations from the Jewish history of Warsaw, a city that at its peak saw a third of its citizens identify as Jews.

Jul 24, 2020

Szturm na „Gęsiówkę” nie był łatwym zadaniem. Więzienie otoczone było uzbrojonymi wieżami strażniczymi i bunkrami. Powstańcy użyli zdobytego wcześniej czołgu Pantera – nazwanego później „Magda” – w celu rozpoczęcia ataku poprzez ostrzelanie wież.

Po tym, jak czołg przedostał się przez barykadę i bramy wejściowe, powstańcy otworzyli ogień i szturmem ruszyli na obóz.

Zostało uwolnionych 348 więźniów, w tym 24 kobiety. 89 żydowskich więźniów posiadało polskie obywatelstwo, reszta pochodziła z Węgier, Grecji, Holandii, Belgii, Francji i Czechosłowacji. Większość uwolnionych więźniów dołączyła do walk powstańczych przeciwko okupantowi, wspierając działania Armii Krajowej.

Jak słuchać

Spacery Unseen są dostępne w formie podcastu. Najlepiej słuchać ich na „Echoes” - geolokatywnej aplikacji do opowiadania historii. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemy iOS i Android. Po pobraniu wpisz hasło „Unseen”.