Preview Mode Links will not work in preview mode

Unseen is an immersive soundwalk from Culture.pl which reimagines places which have been lost on the map of Warsaw, Poland.

Season 1 concentrates on the Interwar period and the area that is now Defilad Square and the Palace of Science and Culture.

Season 2, made in partnership with the Warsaw Rising Museum, is all about the most daring stories from the Warsaw Uprising, which took place over 63 days from August 1st to October 2nd 1944.

Season 3 is about the most significant locations from the Jewish history of Warsaw, a city that at its peak saw a third of its citizens identify as Jews.

Jul 24, 2020

Podporucznik Stanisław Broniewski, pseudonim „Orsza”, wydał rozkaz ataku na nazistowski wóz więzienny. Transportowano nim Jana Bytnara, pseudonim „Rudy”, z siedziby Gestapo do więzienia na Pawiaku.

Ponieważ pierwotny plan odbicia Rudego został zmieniony, polski kontyngent musiał działać szybko. Pod dowództwem Tadeusza Zawadzkiego, przyjaciela „Rudego”, polskim żołnierzom udało się odbić furgonetkę i uwolnić około 20 więźniów, w tym „Rudego”.

Chociaż to zdarzenie nie miało miejsca w czasie powstania warszawskiego, Akcja pod Arsenałem pozostaje jedną z najbardziej znanych operacji zorganizowanych przez polskie podziemie podczas II wojny światowej i stanowi wyraz niezwykłej determinacji Polaków w walce o wolność.

Jak słuchać

Spacery Unseen są dostępne w formie podcastu. Najlepiej słuchać ich na „Echoes” - geolokatywnej aplikacji do opowiadania historii. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemy iOS i Android. Po pobraniu wpisz hasło „Unseen”.